Frakt från 29krBetala med KlarnaSnabba leveranser

Integritetspolicy

Senaste uppdatering: 2022-12-11

Allmänt

Denna integritetspolicy förklarar hur Munkplast AB samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR). Denna integritetspolicy är generell och gäller digitala kanaler (t.ex. webbplats, programvara, appar, nyhetsbrev och sociala medier). Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Personuppgiftsansvarig

Munkplast AB, org. nr. 556766-1631, Hållnäsgatan 6, 75228 Uppsala (i denna policy kallat ”NabbiBioBeads.com”) äger och driver www.nabbibiobeads.com (”Webbsidan”) och är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. NabbiBioBeads.com behandlar dina personuppgifter med största omsorg och värnar om din integritet. Av denna anledning vidtar vi alla tillgängliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att vi och våra tjänsteleverantörer följer gällande dataskyddslagstiftning.

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan användas för att identifiera en fysisk person. Det kan t.ex. vara ditt namn, ip-adress, din postadress, e-postadress eller ditt telefonnummer. Personuppgifter kan även samlas in genom cookies som beskrivs i punkten ”Cookies”.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Lagring av personuppgifter sker så länge som det kan anses vara relevant och nödvändigt.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

För  att du ska kunna ingå avtal med NabbiBioBeads.com och för att NabbiBioBeads.com ska kunna tillhandahålla sina produkter och tjänster till dig samlas information om dig när du:

 • Genomför ett köp av produkter/tjänster i webbutiken
 • Skapar ett användarkonto
 • Prenumererar på nyhetsbrev
 • Kommunicerar  med oss, t.ex. vid frågor till vår kundtjänst eller i ärende som rör reklamation av produkt etc
 • Deltar i tävlingar, marknadsaktiviteter eller utvärderingar

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

 • För att vi ska kunna kontakta dig, kommunicera med dig och tillhandahålla de produkter eller tjänster du beställt.
 • För att kommunicera och administrera information och marknadsföringsaktiviteter som nyhetsbrev, tävlingar, erbjudanden med mera.
 • För att kommunicera med dig och administrera ditt ärende (t.ex. hantera reklamationer/skador, klagomål eller synpunkter etc.)
 • För att administrera event, tävlingar och vinster. Tävlingsbidrag kan komma att publiceras vid marknadsföring.
 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.
 • För att upprätta statistik rörande användningen av våra digitala kanaler.

Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?

Betalleverantör

Vid genomförande av köp delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantörer. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri.

De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Klarna.

Fraktbolag

För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering.

De fraktbolag vi samarbetar med är: PostNord.

Nyhetsbrev

Om du har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter (namn, e-postadress) via vår nyhetsbrevsleverantör. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte. Vid utskick av nyhetsbrev använder vi oss endast av ditt namn och e-postadress och du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick via länken i botten på varje utskick. Vi lagrar våra prenumeranters personuppgifter hos vår nyhetsbrevsleverantör (endast namn och e-postadress) så länge de inte väljer att avsluta prenumerationen.

Vid leverans av nyhetsbrev använder vi oss av: Getanewsletter.com

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator i syfte att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av webbplatsen.

Vi använder även cookies för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används. Information som samlas in via cookies på våra webbplatser används endast för NabbiBioBeads.com ändamål, dvs. inte för tredje parts ändamål.

Informationen som sparas är din IP-adress och information kopplad till IP-adressen, men inga övriga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person sparas.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och session cookies, varav båda används på NabbiBioBeads.com. Session cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare och permanenta cookies lagras under en begränsad tid för att underlätta framtida besök på webbsidan. Använder du privat surfning eller inkognito-surfning i din webbläsare så rensas alla cookies varje gång du stänger din webbläsare.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller ange när en cookie kan användas. Om du väljer att neka cookies kan det medföra att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

NabbiBioBeads.com webbsida använder Google Analytics från Google som analysverktyg. Denna tjänst använder sig av cookies. 

NabbiBioBeads.com webbsida använder Meta Pixel från Meta Platforms, Inc. som analysverktyg. Denna tjänst använder sig av cookies.

Externa länkar

NabbiBioBeads.com webbsida kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan. Integritetspolicyn som beskrivs här gäller endast för NabbiBioBeads.com webbsida.

Vad har du för rättigheter?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Du har rätt att kostnadsfritt begära att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. När vi får en begäran kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling för direkt marknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
 • Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns juridiska skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi är förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Din rätt att återta samtycke

Om behandlingen grundar sig på samtycke kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandling av dina uppgifter.

Din rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt använda sådana personuppgifter på annat håll om personuppgifterna du har lämnat till oss behandlas med stöd av ditt samtycke eller om behandlingen grundar sig på avtal med oss. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Känslig information och personer under 13 år 

Vår tjänst vänder sig inte till någon under 13 år (”barn”). Vi samlar inte medvetet personligt identifierbar information från barn under 13. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss utan ditt samtycke, var god kontakta oss på kundtjanst@NabbiBioBeads.com

Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personlig information från barn under 13 år utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändring av denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan komma att ändras. Vi rekommenderar därför att du besöker denna sida regelbundet för att läsa den senaste versionen av integritetspolicyn. Datumet på den senaste versionen visas högst upp på integritetspolicyn.

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter, kontakta oss då via e-post: kundtjanst@NabbiBioBeads.com